خانه » هرمزبرکه

نمایش 1–12 از 61 نتیجه

مخزن آب پلی اتیلن 100 لیتر افقی هرمز برکه | منبع آب | تانکر آب

قیمت اصلی 14,200,000 ریال بود.قیمت فعلی 12,070,000 ریال است.
منبع آب 100 لیتری افقی
ابعاد (سانتیمتر): طول: 72 | عرض: 56.5 | ارتفاع: 67
گارانتی 7 ساله شرکتی
برند: هرمز برکه سه لایه، بادوام، ضد جلبک بدون تغییر در رنگ و بو و مزه آب آشامیدنی تولید شده از مواد اولیه Food Grade دارای حلقه های افقی برای مقاومت بیشتر

نصب رایگان:

در صورتی که به همراه مخزن، فیتینگ و فلوتر (شناور) را هم خریداری بفرمایید به صورت رایگان روی مخزن نصب می گردند.
توجه:
با توجه به حجیم بودن انواع مخزن، لطفا قبل از خرید، هزینه حمل آن از لوکیشن انبار زازاکالا (رباط کریم) به مقصد خود را بررسی نمایید.

مخزن آب پلی اتیلن 100 لیتر عمودی هرمز برکه | منبع آب | تانکر آب

قیمت اصلی 12,800,000 ریال بود.قیمت فعلی 10,880,000 ریال است.
منبع آب 100 لیتری عمودی
ابعاد (سانتیمتر): قطر 50 ، ارتفاع 76
گارانتی 7 ساله شرکتی
برند: هرمز برکه سه لایه، بادوام، ضد جلبک بدون تغییر در رنگ و بو و مزه آب آشامیدنی تولید شده از مواد اولیه Food Grade دارای حلقه های افقی برای مقاومت بیشتر

نصب رایگان:

در صورتی که به همراه مخزن، فیتینگ و فلوتر (شناور) را هم خریداری بفرمایید به صورت رایگان روی مخزن نصب می گردند.
توجه:
با توجه به حجیم بودن انواع مخزن، لطفا قبل از خرید، هزینه حمل آن از لوکیشن انبار زازاکالا (رباط کریم) به مقصد خود را بررسی نمایید.

مخزن آب پلی اتیلن 1000 لیتر آسان رو بلند هرمز برکه | منبع آب | تانکر آب

قیمت اصلی 77,900,000 ریال بود.قیمت فعلی 66,215,000 ریال است.
منبع آب 1000 لیتری آسان رو بلند
ابعاد (سانتیمتر): طول: 136.5 | عرض: 60 | ارتفاع: 187.5
گارانتی 7 ساله شرکتی
برند: هرمز برکه سه لایه، بادوام، ضد جلبک بدون تغییر در رنگ و بو و مزه آب آشامیدنی تولید شده از مواد اولیه Food Grade دارای حلقه های افقی برای مقاومت بیشتر

نصب رایگان:

در صورتی که به همراه مخزن، فیتینگ و فلوتر (شناور) را هم خریداری بفرمایید به صورت رایگان روی مخزن نصب می گردند.
توجه:
با توجه به حجیم بودن انواع مخزن، لطفا قبل از خرید، هزینه حمل آن از لوکیشن انبار زازاکالا (رباط کریم) به مقصد خود را بررسی نمایید.

مخزن آب پلی اتیلن 1000 لیتر آسان رو هرمز برکه | منبع آب | تانکر آب

قیمت اصلی 77,900,000 ریال بود.قیمت فعلی 66,215,000 ریال است.
منبع آب 1000 لیتری آسان رو
ابعاد (سانتیمتر): طول: 187 | عرض: 59 | ارتفاع: 120
گارانتی 7 ساله شرکتی
برند: هرمز برکه سه لایه، بادوام، ضد جلبک بدون تغییر در رنگ و بو و مزه آب آشامیدنی تولید شده از مواد اولیه Food Grade دارای حلقه های افقی برای مقاومت بیشتر

نصب رایگان:

در صورتی که به همراه مخزن، فیتینگ و فلوتر (شناور) را هم خریداری بفرمایید به صورت رایگان روی مخزن نصب می گردند.
توجه:
با توجه به حجیم بودن انواع مخزن، لطفا قبل از خرید، هزینه حمل آن از لوکیشن انبار زازاکالا (رباط کریم) به مقصد خود را بررسی نمایید.

مخزن آب پلی اتیلن 1000 لیتر افقی هرمز برکه | منبع آب | تانکر آب

قیمت اصلی 62,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 53,125,000 ریال است.
منبع آب 1000 لیتری افقی
ابعاد (سانتیمتر): طول: 140.5 | عرض: 109.5 | ارتفاع: 118.5
گارانتی 7 ساله شرکتی
برند: هرمز برکه سه لایه، بادوام، ضد جلبک بدون تغییر در رنگ و بو و مزه آب آشامیدنی تولید شده از مواد اولیه Food Grade دارای حلقه های افقی برای مقاومت بیشتر

نصب رایگان:

در صورتی که به همراه مخزن، فیتینگ و فلوتر (شناور) را هم خریداری بفرمایید به صورت رایگان روی مخزن نصب می گردند.
توجه:
با توجه به حجیم بودن انواع مخزن، لطفا قبل از خرید، هزینه حمل آن از لوکیشن انبار زازاکالا (رباط کریم) به مقصد خود را بررسی نمایید.

مخزن آب پلی اتیلن 1000 لیتر عمودی بلند هرمز برکه | منبع آب | تانکر آب

قیمت اصلی 54,700,000 ریال بود.قیمت فعلی 46,495,000 ریال است.
منبع آب 1000 لیتری عمودی بلند
ابعاد (سانتیمتر): قطر 83 ، ارتفاع 212
گارانتی 7 ساله شرکتی
برند: هرمز برکه سه لایه، بادوام، ضد جلبک بدون تغییر در رنگ و بو و مزه آب آشامیدنی تولید شده از مواد اولیه Food Grade دارای حلقه های افقی برای مقاومت بیشتر

نصب رایگان:

در صورتی که به همراه مخزن، فیتینگ و فلوتر (شناور) را هم خریداری بفرمایید به صورت رایگان روی مخزن نصب می گردند.
توجه:
با توجه به حجیم بودن انواع مخزن، لطفا قبل از خرید، هزینه حمل آن از لوکیشن انبار زازاکالا (رباط کریم) به مقصد خود را بررسی نمایید.

مخزن آب پلی اتیلن 1000 لیتر عمودی هرمز برکه | منبع آب | تانکر آب

قیمت اصلی 54,700,000 ریال بود.قیمت فعلی 46,495,000 ریال است.
منبع آب 1000 لیتری عمودی
ابعاد (سانتیمتر): قطر 106 ، ارتفاع 134.5
گارانتی 7 ساله شرکتی
برند: هرمز برکه سه لایه، بادوام، ضد جلبک بدون تغییر در رنگ و بو و مزه آب آشامیدنی تولید شده از مواد اولیه Food Grade دارای حلقه های افقی برای مقاومت بیشتر

نصب رایگان:

در صورتی که به همراه مخزن، فیتینگ و فلوتر (شناور) را هم خریداری بفرمایید به صورت رایگان روی مخزن نصب می گردند.
توجه:
با توجه به حجیم بودن انواع مخزن، لطفا قبل از خرید، هزینه حمل آن از لوکیشن انبار زازاکالا (رباط کریم) به مقصد خود را بررسی نمایید.

مخزن آب پلی اتیلن 10000 لیتر عمودی کوتاه هرمز برکه | منبع آب | تانکر آب

قیمت اصلی 443,700,000 ریال بود.قیمت فعلی 377,145,000 ریال است.
منبع آب 10000 لیتری عمودی کوتاه
ابعاد (سانتیمتر): قطر 253 ، ارتفاع 238
گارانتی 7 ساله شرکتی
برند: هرمز برکه سه لایه، بادوام، ضد جلبک بدون تغییر در رنگ و بو و مزه آب آشامیدنی تولید شده از مواد اولیه Food Grade دارای حلقه های افقی برای مقاومت بیشتر

نصب رایگان:

در صورتی که به همراه مخزن، فیتینگ و فلوتر (شناور) را هم خریداری بفرمایید به صورت رایگان روی مخزن نصب می گردند.
توجه:
با توجه به حجیم بودن انواع مخزن، لطفا قبل از خرید، هزینه حمل آن از لوکیشن انبار زازاکالا (رباط کریم) به مقصد خود را بررسی نمایید.

مخزن آب پلی اتیلن 10000 لیتر عمودی هرمز برکه | منبع آب | تانکر آب

قیمت اصلی 443,700,000 ریال بود.قیمت فعلی 377,145,000 ریال است.
منبع آب 10000 لیتری
ابعاد (سانتیمتر): قطر 215 ، ارتفاع 298
گارانتی 7 ساله شرکتی
برند: هرمز برکه سه لایه، بادوام، ضد جلبک بدون تغییر در رنگ و بو و مزه آب آشامیدنی تولید شده از مواد اولیه Food Grade دارای حلقه های افقی برای مقاومت بیشتر

نصب رایگان:

در صورتی که به همراه مخزن، فیتینگ و فلوتر (شناور) را هم خریداری بفرمایید به صورت رایگان روی مخزن نصب می گردند.
توجه:
با توجه به حجیم بودن انواع مخزن، لطفا قبل از خرید، هزینه حمل آن از لوکیشن انبار زازاکالا (رباط کریم) به مقصد خود را بررسی نمایید.

مخزن آب پلی اتیلن 1250 لیتر عمودی هرمز برکه | منبع آب | تانکر آب

قیمت اصلی 66,300,000 ریال بود.قیمت فعلی 56,355,000 ریال است.
منبع آب 1250 لیتری
ابعاد (سانتیمتر): قطر 116 ، ارتفاع 143
گارانتی 7 ساله شرکتی
برند: هرمز برکه سه لایه، بادوام، ضد جلبک بدون تغییر در رنگ و بو و مزه آب آشامیدنی تولید شده از مواد اولیه Food Grade دارای حلقه های افقی برای مقاومت بیشتر

نصب رایگان:

در صورتی که به همراه مخزن، فیتینگ و فلوتر (شناور) را هم خریداری بفرمایید به صورت رایگان روی مخزن نصب می گردند.
توجه:
با توجه به حجیم بودن انواع مخزن، لطفا قبل از خرید، هزینه حمل آن از لوکیشن انبار زازاکالا (رباط کریم) به مقصد خود را بررسی نمایید.

مخزن آب پلی اتیلن 1500 لیتر افقی هرمز برکه | منبع آب | تانکر آب

قیمت اصلی 92,200,000 ریال بود.قیمت فعلی 78,370,000 ریال است.
منبع آب 1500 لیتری افقی
ابعاد (سانتیمتر): طول: 161 | عرض: 125.5 | ارتفاع: 135
گارانتی 7 ساله شرکتی
برند: هرمز برکه سه لایه، بادوام، ضد جلبک بدون تغییر در رنگ و بو و مزه آب آشامیدنی تولید شده از مواد اولیه Food Grade دارای حلقه های افقی برای مقاومت بیشتر

نصب رایگان:

در صورتی که به همراه مخزن، فیتینگ و فلوتر (شناور) را هم خریداری بفرمایید به صورت رایگان روی مخزن نصب می گردند.
توجه:
با توجه به حجیم بودن انواع مخزن، لطفا قبل از خرید، هزینه حمل آن از لوکیشن انبار زازاکالا (رباط کریم) به مقصد خود را بررسی نمایید.

مخزن آب پلی اتیلن 1500 لیتر عمودی بلند هرمز برکه | منبع آب | تانکر آب

قیمت اصلی 75,600,000 ریال بود.قیمت فعلی 64,260,000 ریال است.
منبع آب 1500 لیتری عمودی بلند
ابعاد (سانتیمتر): قطر 97 ، ارتفاع 224
گارانتی 7 ساله شرکتی
برند: هرمز برکه سه لایه، بادوام، ضد جلبک بدون تغییر در رنگ و بو و مزه آب آشامیدنی تولید شده از مواد اولیه Food Grade دارای حلقه های افقی برای مقاومت بیشتر

نصب رایگان:

در صورتی که به همراه مخزن، فیتینگ و فلوتر (شناور) را هم خریداری بفرمایید به صورت رایگان روی مخزن نصب می گردند.
توجه:
با توجه به حجیم بودن انواع مخزن، لطفا قبل از خرید، هزینه حمل آن از لوکیشن انبار زازاکالا (رباط کریم) به مقصد خود را بررسی نمایید.