در حال نمایش 10 نتیجه

آبنما استیل کرتین خطی 90 سانتیمتر | نازل آب پرده ای | شاین Shine

24,500,000 ریال
آبنما استیل کرتین خطی 90 سانتیمتر | نازل آب پرده ای | شاین Shine
برند: شاین Shine استیل 304 نگیر
خرید مستقیم از تولید کننده

5 سال گارانتی

دهانه آبریز 90 سانتیمتر ورودی آب: تعداد 2 بوشن ورودی 1 و 1/4 اینچ برای مشاهده سایر مشخصات فنی به قسمت "توضیحات تکمیلی" در همین صفحه مراجعه بفرمایید.

آبنما پرده ای توکار استیل 304 در همه سایز | کرتین خطی دیواری شاین Shine

8,200,000 ریال32,500,000 ریال
آبنما پرده ای توکار استیل 304 در همه سایز | کرتین خطی دیواری شاین Shine
برند: شاین Shine
خرید مستقیم از تولید کننده

5 سال گارانتی

برای مشاهده سایر مشخصات فنی به قسمت "توضیحات تکمیلی" در همین صفحه مراجعه بفرمایید.

آبنما پرده خطی استیل 70 سانتیمتر | نازل آب کرتین | 304 نگیر | شاین Shine

19,000,000 ریال
آبنما پرده خطی استیل 70 سانتیمتر | نازل آب کرتین | 304 نگیر | شاین Shine
برند: شاین Shine استیل 304 نگیر
خرید مستقیم از تولید کننده

5 سال گارانتی

دهانه آبریز 70 سانتیمتر ورودی آب: 1 و 1/4 اینچ برای مشاهده سایر مشخصات فنی به قسمت "توضیحات تکمیلی" در همین صفحه مراجعه بفرمایید.

آبنما شوتر خطی پرده ای 120 سانت | استیل 304 نگیر | شاین Shine

32,500,000 ریال
آبنما شوتر خطی پرده ای 120 سانت | استیل 304 نگیر | شاین Shine
برند: شاین Shine استیل 304 نگیر
خرید مستقیم از تولید کننده

5 سال گارانتی

دهانه آبریز 120 سانتیمتر ورودی آب: تعداد 2 بوشن ورودی 1 و 1/4 اینچ برای مشاهده سایر مشخصات فنی به قسمت "توضیحات تکمیلی" در همین صفحه مراجعه بفرمایید.

آبنما کرتین خطی استیل 80 سانتیمتر | نازل آب پرده ای | شاین Shine

21,500,000 ریال
آبنما کرتین خطی استیل 80 سانتیمتر | نازل آب پرده ای | شاین Shine
برند: شاین Shine استیل 304 نگیر
خرید مستقیم از تولید کننده

5 سال گارانتی

دهانه آبریز 80 سانتیمتر ورودی آب: تعداد 2 بوشن ورودی 1 و 1/4 اینچ برای مشاهده سایر مشخصات فنی به قسمت "توضیحات تکمیلی" در همین صفحه مراجعه بفرمایید.

آبنما نازل پرده خطی 60 سانتیمتر | استیل 304 نگیر | شاین Shine

16,000,000 ریال
آبنما نازل پرده خطی 60 سانتیمتر | استیل 304 نگیر | شاین Shine
برند: شاین Shine استیل 304 نگیر
خرید مستقیم از تولید کننده

5 سال گارانتی

دهانه آبریز 60 سانتیمتر ورودی آب: 1 و 1/4 اینچ برای مشاهده سایر مشخصات فنی به قسمت "توضیحات تکمیلی" در همین صفحه مراجعه بفرمایید.

آبنما نازل کرتین خطی 100 سانتیمتر | شوتر پرده ای استیل 304 نگیر | شاین Shine

27,000,000 ریال
آبنما نازل کرتین خطی 100 سانتیمتر | شوتر پرده ای استیل 304 نگیر | شاین Shine
برند: شاین Shine استیل 304 نگیر
خرید مستقیم از تولید کننده

5 سال گارانتی

دهانه آبریز 100 سانتیمتر ورودی آب: تعداد 2 بوشن ورودی 1 و 1/4 اینچ برای مشاهده سایر مشخصات فنی به قسمت "توضیحات تکمیلی" در همین صفحه مراجعه بفرمایید.

نازل پرده آب خطی 30 سانتیمتر | آبنما کرتین استیل 304 نگیر | شاین Shine

8,200,000 ریال
نازل پرده آب خطی 30 سانتیمتر | آبنما کرتین استیل 304 نگیر | شاین Shine
برند: شاین Shine استیل 304 نگیر
خرید مستقیم از تولید کننده

5 سال گارانتی

دهانه آبریز 30 سانتیمتر ورودی آب: 1 و 1/4 اینچ برای مشاهده سایر مشخصات فنی به قسمت "توضیحات تکمیلی" در همین صفحه مراجعه بفرمایید.

نازل خطی پرده آب 40 سانتیمتر | آبنما کرتین استیل 304 نگیر | شاین Shine

10,500,000 ریال
نازل خطی پرده آب 40 سانتیمتر | آبنما کرتین استیل 304 نگیر | شاین Shine
برند: شاین Shine استیل 304 نگیر
خرید مستقیم از تولید کننده

5 سال گارانتی

دهانه آبریز 40 سانتیمتر ورودی آب: 1 و 1/4 اینچ برای مشاهده سایر مشخصات فنی به قسمت "توضیحات تکمیلی" در همین صفحه مراجعه بفرمایید.

نازل کرتین خطی استیل 50 سانتیمتر | آبنما پرده ای آب | شاین Shine

13,500,000 ریال
نازل کرتین خطی استیل 50 سانتیمتر | آبنما پرده ای آب | شاین Shine
برند: شاین Shine استیل 304 نگیر
خرید مستقیم از تولید کننده

5 سال گارانتی

دهانه آبریز 50 سانتیمتر ورودی آب: 1 و 1/4 اینچ برای مشاهده سایر مشخصات فنی به قسمت "توضیحات تکمیلی" در همین صفحه مراجعه بفرمایید.