در حال نمایش 9 نتیجه

دیگ آبگرم استخر 102000 موتورخانه ای فولادی گالوانیزه آراز با گارانتی شرکتی

قیمت اصلی 229,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 183,200,000 ریال است.
دیگ آبگرم 102000 موتورخانه ای فولادی گالوانیزه آراز با گارانتی شرکتی
5 سال گارانتی ظرفیت حرارتی: 102000 Kcal/hr قابلیت کار با مشعل گازی، گازوئیلی و ... تعداد لوله: 1+10 رده لوله: sch 40 برای مشاهده سایر مشخصات فنی ضخامت ورق ها، ابعاد دقیق دیگ و ... به قسمت “توضیحات تکمیلی” در همین صفحه مراجعه بفرمایید.

دیگ آبگرم استخر 120000 موتورخانه ای فولادی گالوانیزه آراز با گارانتی شرکتی

قیمت اصلی 275,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 220,000,000 ریال است.
دیگ آبگرم 120000 موتورخانه ای فولادی گالوانیزه آراز با گارانتی شرکتی
5 سال گارانتی ظرفیت حرارتی: 120000 Kcal/hr قابلیت کار با مشعل گازی، گازوئیلی و ... تعداد لوله: 1+12 رده لوله: sch 40 برای مشاهده سایر مشخصات فنی ضخامت ورق ها، ابعاد دقیق دیگ و ... به قسمت “توضیحات تکمیلی” در همین صفحه مراجعه بفرمایید.

دیگ آبگرم استخر 135000 موتورخانه ای فولادی گالوانیزه آراز با گارانتی شرکتی

قیمت اصلی 289,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 231,200,000 ریال است.
دیگ آبگرم 135000 موتورخانه ای فولادی گالوانیزه آراز با گارانتی شرکتی
5 سال گارانتی ظرفیت حرارتی: 135000 Kcal/hr قابلیت کار با مشعل گازی، گازوئیلی و ... تعداد لوله: 1+12 رده لوله: sch 40 برای مشاهده سایر مشخصات فنی ضخامت ورق ها، ابعاد دقیق دیگ و ... به قسمت “توضیحات تکمیلی” در همین صفحه مراجعه بفرمایید.

دیگ آبگرم استخر 150000 موتورخانه ای فولادی گالوانیزه آراز با گارانتی شرکتی

قیمت اصلی 306,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 244,800,000 ریال است.
دیگ آبگرم 150000 موتورخانه ای فولادی گالوانیزه آراز با گارانتی شرکتی
5 سال گارانتی ظرفیت حرارتی: 150000 Kcal/hr قابلیت کار با مشعل گازی، گازوئیلی و ... تعداد لوله: 1+14 رده لوله: sch 40 برای مشاهده سایر مشخصات فنی ضخامت ورق ها، ابعاد دقیق دیگ و ... به قسمت “توضیحات تکمیلی” در همین صفحه مراجعه بفرمایید.

دیگ آبگرم استخر 175000 موتورخانه ای فولادی گالوانیزه آراز با گارانتی شرکتی

قیمت اصلی 321,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 256,800,000 ریال است.
دیگ آبگرم 175000 موتورخانه ای فولادی گالوانیزه آراز با گارانتی شرکتی
5 سال گارانتی ظرفیت حرارتی: 175000 Kcal/hr قابلیت کار با مشعل گازی، گازوئیلی و ... تعداد لوله: 1+14 رده لوله: sch 40 برای مشاهده سایر مشخصات فنی ضخامت ورق ها، ابعاد دقیق دیگ و ... به قسمت “توضیحات تکمیلی” در همین صفحه مراجعه بفرمایید.

دیگ آبگرم استخر 200000 موتورخانه ای فولادی مانیسمان آراز با گارانتی شرکتی

قیمت اصلی 509,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 407,200,000 ریال است.
دیگ آبگرم استخر 200000 موتورخانه ای فولادی مانیسمان آراز با گارانتی شرکتی
5 سال گارانتی ظرفیت حرارتی: 200000 Kcal/hr قابلیت کار با مشعل گازی، گازوئیلی و ... تعداد لوله: 1+14 رده لوله: sch 40 برای مشاهده سایر مشخصات فنی ضخامت ورق ها، ابعاد دقیق دیگ و ... به قسمت “توضیحات تکمیلی” در همین صفحه مراجعه بفرمایید.

دیگ آبگرم استخر 250000 موتورخانه ای فولادی مانیسمان آراز با گارانتی شرکتی

قیمت اصلی 562,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 449,600,000 ریال است.
دیگ آبگرم استخر 250000 موتورخانه ای فولادی مانیسمان آراز با گارانتی شرکتی
5 سال گارانتی ظرفیت حرارتی: 250000 Kcal/hr قابلیت کار با مشعل گازی، گازوئیلی و ... تعداد لوله: 1+16 رده لوله: sch 40 برای مشاهده سایر مشخصات فنی ضخامت ورق ها، ابعاد دقیق دیگ و ... به قسمت “توضیحات تکمیلی” در همین صفحه مراجعه بفرمایید.

دیگ آبگرم استخر 82000 موتورخانه ای فولادی گالوانیزه آراز با گارانتی شرکتی

قیمت اصلی 208,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 166,400,000 ریال است.
دیگ آبگرم 82000 موتورخانه ای فولادی گالوانیزه آراز با گارانتی شرکتی
5 سال گارانتی ظرفیت حرارتی: 82000 Kcal/hr قابلیت کار با مشعل گازی، گازوئیلی و ... تعداد لوله: 1+8 رده لوله: sch 40 برای مشاهده سایر مشخصات فنی ضخامت ورق ها، ابعاد دقیق دیگ و ... به قسمت “توضیحات تکمیلی” در همین صفحه مراجعه بفرمایید.

دیگ آبگرم استخر 92000 موتورخانه ای فولادی گالوانیزه آراز با گارانتی شرکتی

قیمت اصلی 216,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 172,800,000 ریال است.
دیگ آبگرم 92000 موتورخانه ای فولادی گالوانیزه آراز با گارانتی شرکتی
5 سال گارانتی ظرفیت حرارتی: 92000 Kcal/hr قابلیت کار با مشعل گازی، گازوئیلی و ... تعداد لوله: 1+8 رده لوله: sch 40 برای مشاهده سایر مشخصات فنی ضخامت ورق ها، ابعاد دقیق دیگ و ... به قسمت “توضیحات تکمیلی” در همین صفحه مراجعه بفرمایید.