کفشور استخری 4 اینچ

300,000 ریال
کفشور استخری 4 اینچبرند: شاین مقاوم با دوام تولید شده از مواد درجه 1برای مشاهده سایر مشخصات فنی مانند وزن، ابعاد و …، به قسمت “توضیحات تکمیلی” در همین صفحه رجوع فرمایید.

کفشور استخری 6 اینچ

600,000 ریال
کفشور استخری 6 اینچبرند: شاین مقاوم با دوام تولید شده از مواد درجه 1برای مشاهده سایر مشخصات فنی مانند وزن، ابعاد و …، به قسمت “توضیحات تکمیلی” در همین صفحه رجوع فرمایید.