قلم موی 1.25 سانتیمتر سایز 1/2 اینچ ساختمانی آریا Ariya

120,000 ریال
قلم موی 1.25 سانتیمتر سایز 1/2 اینچ ساختمانی آریا Ariya
طول تیغه: 1.25 سانتیمتر | 1/2 اینچ ضخامت تیغه: 0.8 سانتیمتر طول دسته: 12 سانتیمر بلندی مو: 5 سانتیمتر غلاف فلزی دور قلمو مناسب برای: رنگ آمیزی روغن، پلاستیک، اکریلیک، روغنکاری، چسب کاری، ورق طلا و ... برای مشاهده سایر مشخصات فنی به قسمت “توضیحات تکمیلی” در همین صفحه مراجعه بفرمایید.
ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا

قلم موی 10 سانتیمتر سایز 4 اینچ ساختمانی ایپک ipek

650,000 ریال
قلم موی 10 سانتیمتر سایز 4 اینچ ساختمانی ایپک ipek
طول تیغه: 10 سانتیمتر | 4 اینچ ضخامت تیغه: 1.5 سانتیمتر طول دسته: 15 سانتیمر بلندی مو: 8 سانتیمتر غلاف فلزی دور قلمو مناسب برای: رنگ آمیزی روغن، پلاستیک، اکریلیک، روغنکاری، چسب کاری، ورق طلا و ... برای مشاهده سایر مشخصات فنی به قسمت “توضیحات تکمیلی” در همین صفحه مراجعه بفرمایید.
ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا

قلم موی 2.5 سانتیمتر سایز 1 اینچ ساختمانی آریا Ariya

130,000 ریال
قلم موی 2.5 سانتیمتر سایز 1 اینچ ساختمانی آریا Ariya
طول تیغه: 2.54 سانتیمتر | 1 اینچ ضخامت تیغه: 0.8 سانتیمتر طول دسته: 13 سانتیمر بلندی مو: 5.5 سانتیمتر غلاف فلزی دور قلمو مناسب برای: رنگ آمیزی روغن، پلاستیک، اکریلیک، روغنکاری، چسب کاری، ورق طلا و ... برای مشاهده سایر مشخصات فنی به قسمت “توضیحات تکمیلی” در همین صفحه مراجعه بفرمایید.
ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا

قلم موی 5 سانتیمتر سایز 2 اینچ ساختمانی وندا Vanda

300,000 ریال
قلم موی 5 سانتیمتر سایز 2 اینچ ساختمانی وندا Vanda
طول تیغه: 5 سانتیمتر | 2 اینچ ضخامت تیغه: 1 سانتیمتر طول دسته: 14 سانتیمر بلندی مو: 6 سانتیمتر غلاف فلزی دور قلمو مناسب برای: رنگ آمیزی روغن، پلاستیک، اکریلیک، روغنکاری، چسب کاری، ورق طلا و ... برای مشاهده سایر مشخصات فنی به قسمت “توضیحات تکمیلی” در همین صفحه مراجعه بفرمایید.
ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا

قلم موی 6.25 سانتیمتر سایز 2 و 1/2 اینچ ساختمانی وندا Vanda

360,000 ریال
قلم موی 6.25 سانتیمتر سایز 2 و 1/2 اینچ ساختمانی وندا Vanda
طول تیغه: 6.25 سانتیمتر | 2 و 1/2 اینچ ضخامت تیغه: 1 سانتیمتر طول دسته: 14 سانتیمر بلندی مو: 6.5 سانتیمتر غلاف فلزی دور قلمو مناسب برای: رنگ آمیزی روغن، پلاستیک، اکریلیک، روغنکاری، چسب کاری، ورق طلا و ... برای مشاهده سایر مشخصات فنی به قسمت “توضیحات تکمیلی” در همین صفحه مراجعه بفرمایید.
ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا

قلم موی 7.5 سانتیمتر سایز 3 اینچ ساختمانی وندا Vanda

450,000 ریال
قلم موی 7.5 سانتیمتر سایز 3 اینچ ساختمانی وندا Vanda
طول تیغه: 7.5 سانتیمتر | 3 اینچ ضخامت تیغه: 1.5 سانتیمتر طول دسته: 15 سانتیمر بلندی مو: 7 سانتیمتر غلاف فلزی دور قلمو مناسب برای: رنگ آمیزی روغن، پلاستیک، اکریلیک، روغنکاری، چسب کاری، ورق طلا و ... برای مشاهده سایر مشخصات فنی به قسمت “توضیحات تکمیلی” در همین صفحه مراجعه بفرمایید.
ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی کالا