گونیا طبقه سایز 2 | نگهدارنده شلف دیواری و قفسه M.R.S

159,000 ریال
گونیا طبقه سایز 2 | نگهدارنده شلف دیواری و قفسه M.R.S
ابعاد: 12.5*15*4 برای مشاهده سایر مشخصات مانند وزن و کشور سازنده و ... به قسمت توضیحات تکیملی در پایین همین صفحه مراجعه بفرمایید.

گونیا طبقه سایز 3 | نگهدارنده شلف دیواری و قفسه M.R.S

185,000 ریال
گونیا طبقه سایز 3 | نگهدارنده شلف دیواری و قفسه M.R.S
ابعاد: 15*20*4 برای مشاهده سایر مشخصات مانند وزن و کشور سازنده و ... به قسمت توضیحات تکیملی در پایین همین صفحه مراجعه بفرمایید.

گونیا طبقه سایز 4 | نگهدارنده شلف دیواری و قفسه M.R.S

195,000 ریال
گونیا طبقه سایز 4 | نگهدارنده شلف دیواری و قفسه M.R.S
ابعاد: 20*25*4 برای مشاهده سایر مشخصات مانند وزن و کشور سازنده و ... به قسمت توضیحات تکیملی در پایین همین صفحه مراجعه بفرمایید.

گونیا طبقه سایز 5 | نگهدارنده شلف دیواری و قفسه M.R.S

249,000 ریال
گونیا طبقه سایز 5 | نگهدارنده شلف دیواری و قفسه M.R.S
ابعاد: 30*25*5 برای مشاهده سایر مشخصات مانند وزن و کشور سازنده و ... به قسمت توضیحات تکیملی در پایین همین صفحه مراجعه بفرمایید.

گونیا طبقه همه سایز ها | نگهدارنده شلف دیواری و قفسه M.R.S

159,000 ریال249,000 ریال
گونیا طبقه سایز سایز ها | نگهدارنده شلف دیواری و قفسه M.R.S
ابعاد سایز 2: 15*12.5*4 ابعاد سایز 3: 20*15*4 ابعاد سایز 4: 25*20*4 ابعاد سایز 5: 30*25*5 برای مشاهده سایر مشخصات مانند وزن و کشور سازنده و ... به قسمت توضیحات تکیملی در پایین همین صفحه مراجعه بفرمایید.