خانه » فروشگاه » فیتینگ مخزن آب

در حال نمایش 9 نتیجه

فیتینگ 1 اینچ برنجی | فیتینگ برنجی 32

1,500,000 ریال
فیتینگ برنجی 1 اینچ | فیتینگ 32 برنجی مناسب مخزن آب پلی اتیلن مقاومت بالا کیفیت مرغوب ضد زنگ طول عمر زیاد

فیتینگ 1 و 1/2 برنجی | فیتینگ برنجی 50

3,070,000 ریال
فیتینگ برنجی 1 و 1/2 اینچ | فیتینگ 50 برنجی مناسب مخزن آب پلی اتیلن مقاومت بالا کیفیت مرغوب ضد زنگ طول عمر زیاد

فیتینگ 1 و 1/4 برنجی | فیتینگ برنجی 40

2,000,000 ریال
فیتینگ برنجی 1 و 1/4 اینچ | فیتینگ 40 برنجی مناسب مخزن آب پلی اتیلن مقاومت بالا کیفیت مرغوب ضد زنگ طول عمر زیاد

فیتینگ 1/2 برنجی | فیتینگ برنجی 20

800,000 ریال
فیتینگ برنجی 1/2 اینچ | فیتینگ 20 برنجی مناسب مخزن آب پلی اتیلن مقاومت بالا کیفیت مرغوب ضد زنگ طول عمر زیاد

فیتینگ 2 اینچ برنجی | فیتینگ برنجی 63

6,000,000 ریال
فیتینگ برنجی 2 اینچ | فیتینگ 63 برنجی مناسب مخزن آب پلی اتیلن مقاومت بالا کیفیت مرغوب ضد زنگ طول عمر زیاد

فیتینگ 2 و 1/2 اینچ برنجی | فیتینگ برنجی 75

8,500,000 ریال
فیتینگ برنجی 2 و 1/2 اینچ | فیتینگ 75 برنجی مناسب مخزن آب پلی اتیلن مقاومت بالا کیفیت مرغوب ضد زنگ طول عمر زیاد

فیتینگ 3 اینچ برنجی | فیتینگ برنجی 85

10,000,000 ریال
فیتینگ برنجی 3 اینچ | فیتینگ 85 برنجی مناسب مخزن آب پلی اتیلن مقاومت بالا کیفیت مرغوب ضد زنگ طول عمر زیاد

فیتینگ 3/4 برنجی | فیتینگ برنجی 25

1,000,000 ریال
فیتینگ برنجی 3/4 اینچ | فیتینگ 25 برنجی مناسب مخزن آب پلی اتیلن مقاومت بالا کیفیت مرغوب ضد زنگ طول عمر زیاد

فیتینگ 4 اینچ برنجی | فیتینگ برنجی 110

13,000,000 ریال
فیتینگ برنجی 4 اینچ | فیتینگ 110 برنجی مناسب مخزن آب پلی اتیلن مقاومت بالا کیفیت مرغوب ضد زنگ طول عمر زیاد