هر آنچه در صنعت ساختمان وجود دارد. از ابزار اندازه گیری روز اول زمین و ابزارآلات و تجهیزات ساخت و ساز تا وسایل داخلی و آسایش و خانه و آشپزخانه و کالای خواب و …